ÖDEME VE TESLİMAT

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, ürünün satışından itibaren başlar ve 2 yıldır. ( 24 aydır )


2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.


3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, imalatçı ve ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar , benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


4) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5) Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1 yıl içinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla

  • Tamir için gereken sürenin aşılması
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acenta, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6) Garantiden değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan ilk malın kalan garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılmaz.


7) Garanti uygulamaları ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


8) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.